Vážený návštěvník terapeuti v České republice!

 

Vážené dámy, vážení pánové (léčitelé),

Používáte v praxi metodu léčení Bioresonancí?

My jsme s Bioresonancí na trhu již ca. 25 let. Nabízíme mimo jiné: Bioresonance-přístroje, servis, příslušenství a školení.

Rádi bychom Vám představili nejnovější Bioresonanc-aparát: TRIKOMBIN.

Již samotný okruh frekvencí je mnohem širší než u přístrojů, které jsou známé na trhu. K tomu přijdou: jednoduchá obsluha, atraktivní cena , úplná (Wartungsfreiheit) a mnoho jiného.

Nabízíme také jiné přístroje k určení diagnozy a k terapiím.

Naše nabídky najdete na: www.trikomvit.at.

Vaše spolupráce s námi by nás potěšila.. Náš územní zástupce v Ceské republice a na Slovensku je pan Peter Kollinski; domluví se německým, polským jako částečně anglickým a ruským jazykem.

Přirozeně nás můžete přímo kontaktovat: v německém a polském jazyce).

Email: p.kolinski@mannayan.com & trikombin@web.de, tel. číslo:  +491781695261 & +48 575642757.

 

Případnou korespondenci s Vámi povedeme rádi v jedné z výše uvedených řecí.

S přátelským pozdravem

 

Organizujeme  školení  v Ceské republice/ na Slovensku, a v Polsku.

Z důvodu omezeného počtu účastníků žádáme všechny zájemce o včasnou přihlášku.

Najdete nás na výstavě přírodní medicíny.

Přístroje Vám rádi  předvedeme s odborným vysvětlením.

Těšíme se na Vaši návštěvu

HARMONIKÁLNĺ BIORESONANC-FREKVENČNĺ POUŽITĺ”

Tělo a jeho meridiálni systém, stejně jako jeho čakry, jsou tak stejně sestavené jako oktávy.

Udaje pro programy nejsou empiricky vyhledané, nýbrž matematicky propočítané, takže vědecky prokázané a kdykoliv kontrolovatelné.

To zahrnuje tak všechny emocionální, psychosomatické a mentální struktury.

Trikombin je výkonný signální generátor se 3-mi na sobě nezávislými a od sebe izolovánými vývody.

Je vybaven akumulátory, které umožňují nezávislý ca 8- hodinový provoz. Přístroj může být použit ke zvýšení subjektivního pocitu blaha.

TRIKOMBIN

HARMONIKÁLNI POUŽITĺ FREKVENČNĺ

Po 15-tiletém výzkumu v oblasti frekvečních aplikací objevil Baklayan v roce 2010, že tělesný systém a jeho funkce odpovídají přesně Pythagorem vypočítaným harmonikovým zákonům

Tělo a jeho meridiální systém, tak i jeho čakry,  jsou stejně postavené, jako známé hudební nástroje,

matematicky přesné a harmonicky krásné. To zahrnuje také jeho emocionální, psycho-somatické a mentální struktury.

1. Matrix-vybití-použití podle Baklayana

2. klasická Bioresonance působením (INVERTIERUNG!!!!) jednoho kanálu (Ai)

3. každý kanál má separátní Zapper vývod, tzn. trojnásobný frekvenční generátor pro Rife, Clark nebo jiné frekvence..

TRI KOMBIN znamená: TŘI PŘĺSTROJE V JEDNOM

Přes 500 uložených použití, uvolňující a blahodárný účinek je většinou okamžite citelný. Zádné blokády, žádná příliš  silná aplikace, přesto mnohem hloubější účinnost. Vše se vybije.

Zapper je príruční aparát, který vede lehký elektrický proud tělem ve specifických frekvencích přes dva elektrody pro zlepšení tělesného blaha a uvolnění. Přírodní léčitel Alan E. Baklayan pokračoval ve výzkumu Zapperu dál,  až ke dnešnímu revolučnímu Diamond Shields s mikroproudy + EMS, který může dokázat značné obnovení a zlepšení.

Denně jsme vystaveni tisícům bakterií a infektům, které naši vitalitu a zdraví stále oslabují. Aby účinnost proti této zátěži byla kladná, měly by být využity dva principy:

1.       Pravidelné vybití

Jedno nabití je každá nezpracovaná, nestrávená zátěž nebo informace na fyzické, psychické (a jiných) urovni. Každé přírodní jedy, znečištění vzduchu, stresové faktory a každé přetížení těla hektikou dnešní doby, které nelze zpracovat, produkuje nabití. Nutně musíme tedy hledat cestu se zase vybít, jestli chceme své zdraví udržet v rovnováze.

2.       Fungujicí diamantový ochranný štít (Diamond Shield)

Naše tělo vlastní jemnou tkanou sít, která má úlohu nás chránit před vnějšími vlivy -> energetický systém meridiánu. Tento systém je však časem  kvůli přetížení slabější a tím mohou vzniknout již výše zmíněná nabití.  Vedle vybití musíme tedy hledat cestu, náš důležitý štít trvale regenerovat a posilovat.

Kde tedy stojí spojení mezi těmito dvěma principy?

Každý meridián transportuje a reguluje všechna nabití orgánu, jehož reprezentant a funkční okruh sám je. Aby mohla být tato funkce pod stálým tlakem udržována, musí se nam podařit, našemu meridián-systému denně dát správný Impuls a vlastním kmitáním hned ho vybít.

Pro vyjasnění si představte náš meridiální systém jako systém čistě a použité vody v budově. Dům musí být vybaven přísunem čisté vody současně však musí být nečistota a odpady odvedeny do kanalizace. Je-li systém silně ucpaný, a obvyklé prostředky nefunguji, musí řemeslník napojit na system čistící vibrátor ( v našem případě Diamond Shield Zapper), který celé potrubí kmitáním čistí.

Uvolněná nečistota, vodni kámen  atd. jsou odvedeny do kanalizace (v našem případě vybití do země). Jen v případě,  že frekvence, přesně vlastní frekvence působí a ne jedna příliš nízká (pomalé klepání) právě tak ne. Kam jde nečistota (nabití) , která se uvolnila? DO ZEME! Tak jednoduché to je.

Konec s nepřehledným frekvenčním salátem,

který nám byl dán různými metodami Bioresonance do XY, tisici Rife-frekvencemi, stovkami Clark frekvencemi, zmíněnými jako příklad z mnoha

Nyní vlastníte konečně  klíč k vědomostem, který určí, co činíte a všechny souvislosti s vašimi činy.

Svými dlouholetými zkušenostmi v praxi HP Baklayan  vypozoroval, že hranice bioresonačních metod leží tam, kde byla pacientovi aplikována nabití k neutralizaci jeho potíží, proces, který stojí pacienta množství energie, která mu však při chronických potížích mnohdy chybí a která terapeuta velmi zatěžuje, jelikož je při testování neustále sám mimovolně nabití vystaven.

V roce 2011 objevil revoluční metodu, která pacientovi umožňuje všechna jeho disharmonická kmitání

v těle vybít, přitom však jeho kmitání harmonizovat.

Tato metoda byla pojmenovana MATRIX-VYBITI

PRÁVĚ UMĚNĺ LÉČIT JE PODPOROVAT ŪSILĺ O HARMONII CELÉHO ČLOVĚKA.

Tento vysoký nárok může být poprvé uskutečněn.

Tato plně nova metoda pomáhá také, když je člověk plně vyčerpán. Je to tak, jako kdyby z něj bylo všechno, co jej zatěžuje vytaženo a jemu se okamžitě citelně ulehčí.

I terapeut profituje z tohoto průběhu (procesu) vybití, než aby byl zatížen.

Současně objevil HP Baklayan, že použijí-li se tři galvanicky oddlené kanály, je účinnost 5 - 21krát vyšší.

A tím je také možné  tři synergitická (shodná) zatížení současně léčit, což vede k velké úspoře času. Představte si, že můžete tři skupiny substancí nebo ampulí  současně použít k terapii.

TRIMENSIONÁLNĺ PŘĺSTROJ BIORESONANCE.